hydraulické potrubí z materialu CuNi (měď-nikl 10Fe) 

Hydraulická soustava brzdového systému se sestává z několika částí, my se zaměříme na trubkové rozvody. Každá brzdová trubka má speciálně tvarované konce ( Holendry ) kvůli těsnosti i při vysokém tlaku. Je třeba vědět jaký typ zakončení brzdové trubky je třeba vyrobit, pokud dojde k omylu a vylisuje se místo typu f typ E nebo D nebude spoj těsnit a brzdy nemusí správně fungovat, spoje nebudou těsnit, nebo může celý systém selhat v tom nejméně vhodném okamžiku. Respektive nebudou fungovat vůbec, vůz nebude možné bezpečně zastavit.

Tvar zakončení trubky odpovídá dosedací ploše na protikusu se kterým má být těsně spojena. máme 4 základní typy zakončení trubek. Jsou vyobrazeny na obrázku níže. Všechna tato a některá další zakončení jsme schopni vyrobit.  Dále je třeba ještě před vylisováním konců trubek umístit na trubky šroubení. po tom to již nelze.

druhy zakončení trubkyŠroubení se dělí na dvě základní skupiny, šrouby s vnějším závitem a s vývrtem pro trubku,

a převlečné matice, ty mají, jak se dá očekávat, závit vnitřní. Dále se lyší tvarem podle tvaru zakončení trubky, tak že pokud se použije šroubení určené pro jiný tvar , opět může dojít k netěsnostem spoje a tím pádem snížení účinnosti nebo úplné nefunkčnosti celého systému. Pokud si tedy nejste jisti poraďte se s odborníky. případně se obraťte na nás, mnohé informace máme nebo je dohledáme.

To je ve stručnosti zhruba vše na téma brzdové trubky a tvarování jejích konců.